Hội nghị góp ý dự thảo “Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt dùng làm thực phẩm” để thay thế Quyết định 1503/QĐ-BNN-TCTS, ngày 05/7/2011

Ngày 15/5/2014, tại Khách sạn Cửu Long, Thành phố Cần Thơ, Tổng Cục thủy sản đã tổ chức hội nghị để lấy ý kiến góp ý cho dự thảo “Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt dùng làm thực phẩm” để thay thế Quyết định 1503/QĐ-BNN-TCTS, ngày 05/7/2011.
Hội nghị góp ý dự  thảo  “Quy phạm thực hành nuôi  trồng thủy sản tốt dùng làm thực phẩm” để thay thế Quyết định 1503/QĐ-BNN-TCTS, ngày 05/7/2011
   Tham dự hội nghị có đại diện các Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các cơ sở nuôi trồng thủy sản các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các cơ quan được Tổng Cục Thủy sản chỉ định là tổ chức đánh giá và chứng nhận VietGAP.

   Những nét thay đổi căn bản của dự thảo mới so với nội dung quy phạm ban hành kèm theo Quyết định 1503 là:
   
   1. Động thực vật dưới nước được chia thành 3 nhóm: a) Động vật thủy sản dùng làm thực phẩm; b) Thực vật thủy sản dùng làm thực phẩm; c) Động thực vật dưới nước làm cảnh. Quy phạm được xây dựng lần này chỉ bao gồm những nội dung điều chỉnh nhóm (a), đó là động vật thủy sản dùng làm thực phẩm.
   
    2. Do thực tế nuôi động vật thủy sản ở Việt Nam bao gồm nhiều hình thức và phương thức khác nhau, nên nội dung dự thảo quy phạm sẽ chỉ đưa ra những nguyên tắc và chuẩn mực chung nhất mà tất cả các phương thức, hình thức nuôi đều có thể đáp ứng. Các văn bản hướng dẫn áp dụng VietGAP sẽ quy định cụ thể những chuẩn mực cơ bản cần tuân thủ theo từng hình thức và phương thức nuôi tương đương, bao gồm:
   
   a) Nuôi kín có cho ăn, có trị bệnh; b) Nuôi hở có cho ăn, có trị bệnh; c) Nuôi kín hoặc hở không cho ăn, không trị bệnh.

   Hy vọng rằng sau khi Quy phạm và tài liệu hướng dẫn được ban hành sẽ là căn cứ pháp lý để các cơ sở nuôi thủy sản ở Việt Nam phát triển theo hướng bền vững.