Tham luận hội thảo "Định hướng chiến lược phát triển nghề nuôi tôm nước lợ tại VN"

Ngày 6 tháng 8 năm 2013, tại Tp Bạc Liêu, Bộ NN&PTNT tổ chức hội thảo “Định hướng chiến lược phát triển nghề nuôi tôm nước lợ tại Việt Nam”. Ông Nguyễn Tử Cương, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Phát triển thủy sản bền vững Hội nghề cá Việt Nam đã xây dựng báo cáo tham luận về “Công tác tổ chức sản xuất trong nuôi tôm nước lợ Việt Nam – Hiện trạng và giải pháp”.

FITES đăng tải nội dung báo cáo trên để chia sẻ cùng bạn đọc, chi tiết xin xem tại đây