Hội thảo về Nước mắm

Ngày 10/10 tại Văn phòng 2 - Bộ Nông nghiệp và PTNT, 135 Paster, Tp HCM, Cục chế biến xuất nhập khẩu nông thủy sản và nghề muối, đã phối hợp với Hội nghề cá Việt Nam (Tạp chí Thủy sản) tổ chức Hội thảo về nước mắm.
Tham dự hội thảo có trên 130 đại biểu đại diện cho cơ quan quản lý nhà nước Trung ương và địa phương, các Hội, Hiệp hội ngành nghề, đông đảo các cơ sơ chế biến nước mắm trên phạm vi cả nước và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Sau khi nghe 5 báo cáo tham luận về: i) Các phương pháp chế biến nước mắm; ii) Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng và an toàn thực phẩm nước mắm; iii) Chỉ dẫn địa lý nước mắm Phú Quốc; iv) Kết quả hoạt động của Hiệp hội nước mắm Phú Quốc; v) Kết nối sản xuất với tiêu thụ, đã có gần 10 lượt ý kiến phát biểu. Ý kiến tập trung vào các vấn đề:

a. Cần xây dựng gấp quy chuẩn kỹ thuật về nước mắm, trong đó cần có nội dung: Định nghĩa về nước mắm.
- Các thành phần của nước mắm (bao gồm các phụ gia được sử dụng).
- Các chỉ tiêu an toàn thực phẩm (bao gồm các phụ gia được sử dụng)
b. Cần thành lập Hiệp hội nước mắm của Việt Nam để các nhà sản xuất, tiêu thụ nước mắm liên kết giúp đỡ với nhau trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.