Sơ đồ tổ chức


Ban Cố Vấn:

1. Ông Nguyễn Tử Cương

Chức vụ: Trưởng ban PTTS Bền Vững Hội nghề cá Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy sản, chuyên viên cao cấp (Quản lý chất lượng và thú y thủy sản)
Nguyên cục trưởng cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thúy sản (NAFIQAD)
Giám đốc FITES giai đoạn 2008 – 8/2014


 
2.TS. Nguyễn Việt Thắng
Chức vụ: Chủ tich Hội nghề cá Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Tiến Sỹ Nuôi trồng thủy sản
Nguyên Thứ Trưởng Bộ NN&PTNT 
 
- Ban Lãnh đạo trung tâm Fites

Ông Vi Thế Đang

Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Thú y
Số năm kinh nghiệm: 11 năm
Điện thoại: 0912.541.081
Email: vithedang@gmail.com


Bà Trần Thị Kim Thoa

Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Số năm kinh nghiệm: 19 năm
Điện thoại: 0977.345.595
Email:
kimthoa1809@gmail.com


Ông Trần Dũng Sỹ
Chức vụ: Trưởng phòng Kỹ thuật
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ sinh học
Số năm kinh nghiệm: 5 năm
Điện thoại: 0902.028.125
Email: dungsymaster@gmail.com


Bà Phạm Mỹ Dung
Chức vụ: Phó phòng Kỹ thuật
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công nghệ sinh học
Số năm kinh nghiệm: 3 năm
Điện thoại: 0977.448.383
Email: itsjkun@yahoo.com
 
- Công tác viên:
Hơn 20 cán bộ là phó giáo sư, tiến sỹ, cử nhân, kỹ sư, bác sỹ thú y có hợp đồng làm việc bán thời gian với FITES. Những cán bộ này sẵn sàng tham gia công việc khi được huy động.

- Lý lịch khoa học

Ông Nguyễn Tử Cương

Bà Trần Thị Kim Thoa

Ông Vi Thế Đang

Ông Trần Dũng Sỹ