Giấy đăng ký chứng nhận

Giấy đăng ký chứng nhận
Cơ sở nuôi gửi các thông tin: thông tin tổ chức, cá nhân đăng ký; Sản phẩm đăng ký chứng nhận; Yêu cầu chứng nhận, các thông tin có liên quan về FITES để tiến hành hoạt động đánh giá chứng nhận VietGAP.

       Cá nhân, đơn vị có nhu cầu đăng ký chứng nhận VietGAP trong nuôi trồng thủy sản điền vào
      mẫu đăng ký chứng nhận VietGAP và gửi về FITES theo cách sau:


 - Bưu điện:
 Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ Thủy sản Việt Nam
 Địa chỉ: Tầng 3, Nhà A7, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

 - Email: fitesvietnam@gmail.com

 - Fax: 043.7711714

 Mẫu giấy đăng ký chứng nhận